۳۰ماه در انتظار تهیه جهیزیه

[ad_1]

خیریه همت نوشت:  این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.

خانم م  ۳۰ ماه است که عقد کرده اما به دلیل ناتوانی در تهیه جهیزیه نتوانسته به خانه بخت بروند.

در خانواده ای فوق العاده ضعیف و دارای۵ خواهر و برادر دیگر است.

پدر خانواده قبلا کارگر بود و الان بدلیل بیماری زمین گیر شده و بیکار است.

در خانه ای ساده و محقر زندگی می کنند.

همت کنید برای تهیه جهیزیه ایشان

از اینجا کمک کنید

[ad_2]

لینک منبع

عروس یتیم؛ ۲سال در انتظار جهیزیه

[ad_1]

خیریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس محروم از نعمت پدر است.

پدر خانواده کارگر خدماتی یک شرکت بوده که بعد از سالها تحمل درد و رنج سرطان حدود ۷سال قبل فوت کرده است.

عمده مستمری بازنشستگی پدر صرف اجاره خانه و مابقی برای اداره و امرار معاش زندگی هزینه می شود.

تنها فرزند خانواده عروس ۲۲ ساله ای است که حدود ۲سال از عقد ایشان می گذرد اما بدلیل ناتوانی در تهیه جهیزیه نتوانسته اند به خانه بخت بروند.

از طرفی با توجه به نزدیک شدن تاریخ اجاره نامه منزل و افزایش کرایه و پول پیش وضعیت زندگیشان پیچیده شده است.

در صورت تهیه جهیزیه بار بزرگی از دوش مادر برداشته می شود.

همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس آبرومند

از اینجا کمک کنید

[ad_2]

لینک منبع

فراخوان تهیه جهیزیه عروس یتیم

[ad_1]

خیریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس یتیم(محروم از نعمت پدر)است.

خانم ف.خ بیش از یک سال است که عقد کرده اما به دلیل ناتوانی در تهیه جهیزیه نتوانسته به خانه بخت برود.

در یک زیرزمین کوچک با خانواده پرجمعیت خود زندگی می کنند.

پدر خانواده ۱۲ سال قبل مرحوم شده و خرج خانواده از کار کردن همین دختر خانواده که عقد کرده تامین می شده است.

یارانه ماهیانه را بابت اجاره زیرزمین می پردازند.

در مواردی هم ارزاق و کمکهای ناچیز از طریق خیرین محلی دریافت می کنند.

همت کنید برای تهیه جهیزیه ایشان

از اینجا کمک کنید

[ad_2]

لینک منبع